Pirgi – Lutropoli Thermis
81100, Lesvos Adası Yunanistan

Tel & Fax:
+30 2251028633

Cep Telefonu:
+306946280702

Posta:
Vamvourellis Grigoris
Theokritou 51, 81100, Midilli

E-Mail:
info@art-lesvosvillas.gr